El projecte HOPE és innovador ja que proposa una metodologia i uns principis de disseny per incorporar un enfocament d'Economia Sostenible (SE) dins dels àmbits institucionals, considerant l'ús mínim de recursos i materials, així com l'opció d'explotar-los mitjançant un procés de reciclatge després de la finalització de cada ús.
La idea central d'aquest projecte és proporcionar noves habilitats a una sèrie de professionals (enginyers, tècnics, etc.) relacionats amb el sector de la construcció, aportant-los coneixements sobre les tecnologies i els mètodes disponibles més recents i traslladant les seves competències cap a un enfocament nou i sostenible pel que fa a la construcció d’un l'edifici (des del disseny fins a la implementació).
Primer de tot, amb la creació d’un centre d’investigació i coneixement s’espera identificar i categoritzar electrònicament els articles de recerca, els estudis de cas i els projectes existents associats amb la matèria específica del projecte. Aquest centre agruparà documents relacionats amb camps d’investigació com ara el disseny i la construcció amb fusta, l’economia circular, el desenvolupament sostenible i la disponibilitat de materials a diferents regions d'Europa.
En segon lloc, es crearan dos perfils professionals diferents (un per a enginyers i un altre per a tècnics, caps d’obra i constructors) amb l’objectiu de canviar la seva orientació cap a noves pràctiques i aplicacions per a cases modulars. En tercer lloc, i com a resultat del tercer objectiu d’aquest projecte, se n’obtindrà una guia tècnica pràctica i detallada per a la construcció d’una petita unitat modular habitable. S’espera que aquest sigui el full de ruta que indiqui quins seran els passos específics a seguir sobre com completar una unitat modular. Es preveu que cobreixi una sèrie de necessitats diferents, donant lloc a una solució ajustable i versàtil pel que fa a la seva mida i la tipologia d'ús que finalment permetrà una implementació àgil.

Per últim, es desenvoluparan dos cursos oberts en línia de formació híbrida en l’àmbit del disseny sostenible. Un per a enginyers i arquitectes especialitzats en l’enfocament sostenible i l’ús intel·ligent de materials per al disseny d'una casa modular, i un altre per a treballadors i constructors especialitzats en tècniques i mètodes per a construccions modulars sostenibles. 

Aquests cursos en línia es crearan i dissenyaran amb l’objectiu que els estudiants gaudeixin d’una experiència en línia segura i positiva. Seran interactius i inclouran lectures, es podran visualitzar vídeos formatius i es realitzaran activitats. Es preveu que aquest projecte s’ajusti a les expectatives dels organismes públics, les empreses i les universitats pel que fa als resultats del procés d'aprenentatge, tenint en compte la planificació sostenible a curt i llarg termini.