Producció intel·lectual (IO4)

Cursos innovadors en línia i oberts en el camp del disseny de cases modulars 
Durada: 14 mesos    Inici: M11    Final: M24
El curs en qüestió es desenvoluparà mitjançant programari de codi obert i eines d'aprenentatge en format electrònic. Per materialitzar-lo s'utilitzaran els resultats de les altres tres objectius intel·lectuals. El curs i, per tant, la formació desenvolupada estarà disponible en totes les llengües dels països associats (anglès, grec, català, serbi, romanès). Es desenvoluparan dos cursos diferents; un per a arquitectes i enginyers especialitzats en sostenibilitat i l’ús intel·ligent dels materials per al disseny de cases modulars, i un altre per a treballadors tècnics i constructors especialitzats en tècniques i mètodes per a les etapes de muntatge i desmuntatge de construccions sostenibles modulars. Aquests cursos en línia es dissenyaran per ajudar els estudiants a crear una experiència en línia segura i positiva. Això s’aconseguirà mitjançant la lectura de documentació, un gran contingut de material audiovisual i la realització d’activitats. El material formatiu dels cursos serà interactiu i engrescador, constarà principalment de material audiovisual i els alumnes d'ambdós perfils aprendran mitjançant exemples concrets, donar solucions a problemes i la realització activitats de jocs de rol. Els cursos constaran de mòduls d'aprenentatge que es definiran a través de l'anàlisi de necessitats formatives que es realitzarà prèviament durant el desenvolupament dels dos perfils laborals.