Producció intel·lectual (IO2)

“Perfil professional” per als nous especialistes de formació professional en l'àmbit del disseny de cases modulars
Durada: 6 mesos    Inici: M7    Final: M14
Per aconseguir resultats en aquest segon objectiu es crearan dos perfils professionals un per a arquitectes i enginyers i l’altre per a capatassos. L’elaboració dels perfils professionals consistiran en dos activitats diferents. a) Estudi de l’estat de la qüestió. L’Estudi es portarà a terme i tractarà l'àmbit especialitzat del disseny de cases modulars als països dels socis del projecte. b) Anàlisi de les necessitats formatives. L’objectiu és detectar les necessitats formatives (àrees temàtiques de formació, necessitats d'aprenentatge, tendències del mercat, participació en programes formatius el passat, etc.) en l'àmbit del disseny de cases modulars. Aquesta recopilació ajudarà a definir els mòduls de formació per als quals es desenvoluparà el material formatiu i constituirà l'eix vertebrador de la formació certificada ECVET (sistema europeu de crèdits per a l'educació i la formació professional) que s'ofereix en el marc d'aquest projecte.  

Es preveu que aquest procés garanteixi la interconnexió de la formació professional que s'ofereix amb les necessitats del mercat laboral ja que tant les assignatures com les unitats temàtiques de la formació professional hauran estat filtrades pels professionals del sector i dels col·lectius i col·legis professionals.