Producció intel·lectual (IO1)

Recerca – Centre de Coneixement (RKH) 
Durada: 12 mesos    Inici: M1    Final: M12
En aquesta primera etapa (IO1) es desenvoluparà i crearà un centre de recerca i coneixement que tindrà format de biblioteca electrònica. Aquest espai englobarà articles d'investigació aplicada en el camp dels principis de disseny i de la construcció amb fusta, l'economia circular, el desenvolupament sostenible i la disponibilitat de materials a diferents regions d'Europa. 

El centre de recerca i coneixement serà una eina innovadora per a la cerca bibliogràfica, una biblioteca electrònica en totes les llengües dels socis en la qual els membres del projecte penjaran mètodes de construcció (muntatge i desmuntatge), estudis, informes, guies pràctiques i estudis de cas i s'espera que l’instrument ajudi a trobar tots els recursos necessaris sota un mateix paraigua. La finalitat d’aquest centre de recerca i coneixement és convertir-se en una eina valuosa de la qual en puguin disposar els investigadors, però sobretot els professionals que estan implicats en totes les fases d’execució d'una unitat modular per a persones necessitades; des del disseny fins a la construcció. Els usuaris clau d'aquesta eina són enginyers, arquitectures, enginyers estructurals, enginyers mecànics, enginyers elèctrics així com tècnics, constructors i caps d'obra (els que realment construiran cada projecte modular).

El centre de recerca i coneixement serà una aplicació web, que serà d’accés gratuït a totes les persones interessades i els permetrà cercar tots els recursos associats amb una sèrie de criteris com ara l'any de publicació, la font, l’idioma, el camp d'interès, el tipus de document, l’autor, etc. Els criteris de cerca de les fonts disponibles es poden combinar per oferir el millor resultat pel que fa a la identificació de les tendències i casos pràctics més recents per a les unitats d'assentaments modulars. Per a cada recurs que es carregarà a l’eina, hi haurà un breu resum així com paraules clau per a una millor comprensió i utilització de cada un.