Producció intel·lectual (IO3)

Guia de Materials i Disseny Sostenible per a la construcció d'una Micro-unitat Modular (SUDMAG) 
Durada: 16 mesos    Inici: M3    Final: M18
En aquest objectiu no només es vol presentar una guia pràctica, sinó també crear una nova filosofia i un nou enfocament sobre com triar els materials, com ha de ser el disseny, la prefabricació, el transport, el muntatge i el reaprofitament adequat dels materials després del final del seu ús per a la construcció d’una unitat d’habitatge modular. Aquests petits panells de fusta s’uniran conjuntament per formar un habitatge modular pràctic i còmode que permetrà acollir una amplia varietat de persones amb necessitats diferents i per motius diversos (problemes de salut, desastres naturals, migracions). Tot això, fent un ús responsable dels recursos naturals, i tenint en compte les persones i els llocs on s’ubicaran temporalment aquestes unitats. 

Un dels elements principals innovadors que té la Guia de Materials i Disseny Sostenible per a la construcció d’una micro-unitat modular, és l’enfocament que fa del reciclatge dels materials. Això significa que després del seu ús, els materials no es malbarataran, sinó que aquests recursos tan valuosos podran ser potencialment utilitzats per a un nou projecte a posteriori. El paràmetre més important en aquesta tasca és que el reciclatge s’ha de tenir en compte durant totes les etapes, des del disseny fins a la construcció, ja que aquesta unitat es desmuntarà un cop finalitzat el seu ús i es tornarà a muntar en un ús futur amb una generació de residus de gairebé zero. La generació de zero residus no només s’inclourà en els materials, sinó també en termes d’energia i logística.  

L’objectiu principal de la Guia és que pugui ser utilitzada per qualsevol actor interessat en la construcció d'una unitat d'allotjament modular sota el principi de reutilització.

S’espera que els usuaris directes de la Guia siguin principalment enginyers, tècnics i empreses constructores (per a la fase d’implantació) de l’àmbit de la construcció immobiliària, així com organismes públics de govern (i els seus serveis d’edificació), autoritats de Protecció Civil i altres agents relacionats.