Mikser

Mikser és una plataforma cultural multidisciplinària que pretén consolidar la producció cultural contemporània dels Balcans. Enfortint els valors socials de la cultura urbana contemporània, Mikser promou la implicació proactiva de les disciplines creatives en la societat civil. L'organització reuneix professionals creatius de tota la regió i facilita el diàleg i l'intercanvi de pràctiques socials globals i regionals contemporànies. Mikser nodreix joves talents de diversos àmbits creatius, a través de la seva plataforma única - MIKSER FESTIVAL, dedicada a potenciar l'intercanvi entre dissenyadors, arquitectes, artistes, organitzacions independents, institucions públiques, empreses, mitjans de comunicació i la comunitat local. 

Dins de MIKSER HOUSE, els centres culturals de l'organització a la ciutat de Belgrad i Sarajevo, MIKSER ha organitzat esdeveniments culturals, concursos, exposicions, tallers, conferències i ponències, accessibles a tothom. MIKSER és una iniciativa cultural independent amb nombroses associacions estratègiques a nivell local i internacional.
Anaptyxiako Kentro Thessalias logo
Image
Image
Image
Image