Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet del Vallès és una administració pública local ubicada al nord-est d’Espanya, a la comunitat autònoma de Catalunya que dóna feina a 350 funcionaris i que presta serveis públics a una població de gairebé 52.000 habitants. 

L'àmbit de treball del municipi inclou diverses àrees d'expertesa, però l'àrea dedicada als serveis socials que dona suport a les persones necessitades i en risc de pobresa s'ha convertit en el pilar actual de la política local de Mollet del Vallès.

Les polítiques, plans i projectes de ciutat per fer front a la pobresa es basen en una sòlida inversió econòmica, tant és així que l'Ajuntament de Mollet del Vallès és una de les 25 ciutats d'Espanya que assoleix el "nivell d'excel·lència" en inversió social. L'any 2019 la ciutat es va convertir en un dels 28 municipis d'Espanya amb més de 20.000 habitants amb la inversió més alta destinada als serveis socials amb 117,89 euros per habitant, la qual cosa representa l'11,1% del pressupost total.

Com a municipi de més de 50.000 habitants, s'ha constituït una Comissió Municipal de Protecció Civil. Aquesta comissió aprova els plans municipals de protecció civil i s'ocupa de temes relacionats amb la protecció civil. El consistori treballa colze a colze amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) intentant fer front a qualsevol tipus d'emergència. Aquest centre és l'òrgan central de coordinació i informació de protecció civil a Catalunya.

Durant l'última dècada, el consistori ha participat en nombrosos projectes europeus com a eina per promoure la innovació i compartir coneixements entre pobles cap a una ciutat més sostenible per viure. Així mateix, la ciutat ha estat guardonada en diverses ocasions per la Comissió de la Unió Europea, destacant el Premi European Green Leaf i el Premi de Salut de la Unió Europea.
Image
Mollet del Vallès
Mollet del Vallès
Mollet del Vallès