University Of Belgrade

La Universitat de Belgrad és una universitat estatal fundada l’any 1808. Ofereix educació en ciències i matemàtiques, tecnologia i ciències de l'enginyeria, ciències mèdiques, ciències socials i humanitats i té un total de 31 facultats, 11 instituts de recerca i 13 centres universitaris. Amb 100.000 estudiants i 8.000 empleats (5.000 personal investigador i docent) que ofereixen més de 350 programes d'estudi, és una comunitat acadèmica ben posicionada en el món científic.

La seva missió és oferir educació superior i coneixements excepcionals als estudiants, no només en termes del seu creixement i desenvolupament intel·lectual sinó també pel que fa a les seves qualitats humanes i valors ètics; com ara superar els límits del coneixement i l'educació superior, promoure l'entorn intel·lectual i honrar els valors reals o respectar i acceptar les diferències entre les persones. La Facultat de Silvicultura de la Universitat de Belgrad és la màxima institució científica d’educació superior en els camps de la silvicultura, la ciència i la tecnologia de la fusta, l’arquitectura del paisatge i l’enginyeria ecològica a Sèrbia, amb una tradició de 100 anys.  L'objectiu principal de la Facultat de Silvicultura de la Universitat de Belgrad és la millora de la competitivitat en els camps científics i educatius, i alhora preservar els valors tradicionals. A més de mantenir els valors basats en trets nacionals i culturals que enriqueixen l'àmbit educatiu acadèmic europeu, l'objectiu de la reforma de la tasca científica i educativa de la Facultat és també la protecció del patrimoni natural, l'aprofitament sostenible dels recursos naturals per motius ecològics i la protecció general del medi ambient amb l'aplicació de tecnologies modernes.
Anaptyxiako Kentro Thessalias logo
Anaptyxiako Kentro Thessalias logo
Image
Image
Image
Image