Πνευματικό αποτέλεσμα (IO1)

Κόμβος έρευνας-γνώσης 
Διάρκεια: 12 μήνες. Έναρξη: Μ1. Λήξη: Μ12
Σε αυτό το αποτέλεσμα (IO1) θα αναπτυχθεί και θα δημιουργηθεί ένας «κόμβος έρευνας-γνώσης» με τη μορφή ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Ο κόμβος έρευνας-γνώσης θα περιέχει λεπτομερή στοιχεία εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα των αρχών σχεδιασμού ξυλείας, της κυκλικής οικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διαθεσιμότητας υλικών σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Ο κόμβος έρευνας-γνώσης θα είναι ένα καινοτόμο εργαλείο για βιβλιογραφική αναζήτηση, μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων στην οποία οι εταίροι του έργου θα ανεβάζουν πλήρεις μεθόδους κατασκευής (συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση), μελέτες, αναφορές, πρακτικούς οδηγούς και μελέτες περιπτώσεων που αναμένεται να βοηθήσουν στην εύρεση όλων των απαραίτητων πόρων υπό μια ομπρέλα. Ο σκοπός του κόμβου έρευνας-γνώσης είναι να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των ερευνητών αλλά κυρίως για τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία της παράδοσης μιας αρθρωτής μονάδας για άτομα που έχουν ανάγκη (από το σχεδιασμό έως την κατασκευή). Οι βασικοί χρήστες αυτού του προϊόντος έχουν στόχο να είναι μηχανικοί (αρχιτέκτονες, κατασκευαστικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί κ.λπ.) και τεχνικοί/κατασκευαστές/επιστάτες (αυτοί που θα κατασκευάσουν στην πραγματικότητα κάθε αρθρωτό έργο). Ο κόμβος έρευνας-γνώσης θα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή (Web application), η οποία θα λειτουργεί με δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα τους επιτρέπει να αναζητούν όλους τους σχετικούς πόρους με μια σειρά κριτηρίων όπως έτος δημοσίευσης της πηγής, γλώσσα πηγής, το πεδίο ενδιαφέροντος, τύπος πηγής, συγγραφέας, κ.λπ. Τα κριτήρια αναζήτησης των διαθέσιμων πηγών μπορούν να συνδυαστούν για να προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά τον εντοπισμό των πιο πρόσφατων τάσεων και περιπτωσιολογικών μελετών για σπονδυλωτές μονάδες οικισμού. Για κάθε αναφορά/πηγή που θα ανέβει στον κόμβο έρευνας-γνώσης, θα υπάρχει μια σύντομη περίληψη καθώς και λέξεις-κλειδιά για την καλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση κάθε πηγής.