Πνευματικό αποτέλεσμα (IO3)

Οδηγός βιώσιμου σχεδιασμού και υλικών για την κατασκευή μιας αρθρωτής μικρο-μονάδας (SUDMAG). 
Διάρκεια: 16 μήνες. Έναρξη: Μ3. Λήξη: Μ18
Αυτό το αποτέλεσμα (SUDWAG) δεν αφορά μόνο την παρουσίαση ενός πρακτικού οδηγού αλλά κυρίως για τη δημιουργία μιας νέας φιλοσοφίας και προσέγγισης σχετικά με τον τρόπο επιλογής των σωστών υλικών, σχεδίασης, προκατασκευής, μεταφοράς, κατασκευής-συναρμολόγησης και επανεπεξεργασίας μετά το τέλος της χρήσης τους για την κατασκευή μιας αρθρωτής κτιριακής μονάδας. Οι μικρές μονάδες πρέπει να ενωθούν για να σχηματίσουν ένα πρακτικό και άνετο αρθρωτό μικρό κτίριο που θα φιλοξενεί ως προς το μέγεθος διαφορετικές ομάδες ατόμων με ανόμοιες ανάγκες και για διαφορετικούς λόγους (θέματα υγείας, φυσικές καταστροφές, μετανάστευση). Όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη και με σεβασμό στους φυσικούς πόρους, τους ανθρώπους και τους χώρους που θα τοποθετηθούν προσωρινά αυτές οι μονάδες.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της καινοτομίας είναι η προσέγγιση «ανακύκλωσης» του SUDMAG. Αυτό σημαίνει ότι τα υλικά μετά τη χρήση δεν θα χαθούν αλλά αποτελούν πολύτιμους πόρους για ένα νέο έργο. Η πιο σημαντική παράμετρος σε αυτήν την εργασία είναι να ληφθεί υπόψη σε όλα τα στάδια, από το σχεδιασμό έως την κατασκευή, ότι αυτή η μονάδα θα αποσυναρμολογηθεί μετά το τέλος της χρήσης και θα επανασυναρμολογηθεί σε μελλοντική χρήση με προσέγγιση σχεδόν μηδενικών αποβλήτων. Αυτό θα περιλαμβάνει όχι μόνο υλικά αλλά και ενέργεια και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Ο βασικός στόχος του SUDMAG είναι να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο όσον αφορά την κατασκευή μιας μονάδας διαμονής υπό την «αρχή της επαναχρησιμοποίησης».

Αναμένουμε να έχουμε άμεσους χρήστες για το SUDMAG που είναι κατά κύριο λόγο Μηχανικοί, Τεχνικοί και κατασκευαστικές εταιρείες (για τη φάση υλοποίησης) στον τομέα της κατασκευής κτιρίων, και κατά δεύτερο λόγο Δημόσιοι Κυβερνητικοί Φορείς (οι κτιριακές υπηρεσίες τους), Αρχές Πολιτικής Προστασίας και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.
Image
Image
Image
Image
Image