Ινστιτούτο Ξύλου, Επίπλου και Ξύλινων Συσκευασιών - IWFWP

Το Ινστιτούτο Ξύλου, Επίπλου και Ξύλινων Συσκευασιών λειτουργεί υπό την ομπρέλα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2021 και παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις και καινοτόμες λύσεις για τη βιομηχανία επίπλων και ξυλουργικής. Η αποστολή του IWFWP είναι να προωθεί την έρευνα και την καινοτομία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία του Ξύλου και να εκπονεί μελέτες ή να παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων.

Οι τομείς δραστηριότητας του IWFWP αφορούν κυρίως: τον ποιοτικό έλεγχο πρώτων υλών και προϊόντων ξύλου, τον ποιοτικό έλεγχο επίπλων και ξύλινων κατασκευών, τις ποιοτικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά των ξύλινων συσκευασιών, τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε ξύλινες κατασκευές εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση καταλληλότητας προϊόντων βιομάζας (μπρικέτες, πέλλετ, κάρβουνο κ.λπ.), έλεγχος και πιστοποίηση προδιαγραφών προϊόντων συμπαγούς ξύλου, σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων (CE, EN 338, EN 14081 κ.λπ.), επίπλων και ξύλινων συσκευασιών, η προετοιμασία μελετών και γνωματεύσεων για αντικείμενα που σχετίζονται με το ξύλο ως υλικό, σύνθετα συγκολλημένα προϊόντα, έπιπλα και ξύλινες κατασκευές, διεξαγωγή καταστροφικών και μη καταστροφικών δοκιμών στο εργαστήριο ή στο πεδίο, η μελέτη της παραγωγής επίπλων σε όλα τα στάδια της παραγωγή, παραγωγή πρωτότυπων επίπλων, μελέτες εφαρμογής προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών σε διάφορες χρήσεις και η πρόβλεψη παροχή τεχνικών συμβουλών για την κατάλληλη εφαρμογή και συνθήκες χρήσης, μελέτες προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης ξύλινων κατασκευών και επίπλων που έχουν υποστεί ζημιές ή προσβολές, ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων ξύλου, επίπλων και ξύλινων συσκευασιών, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τα παραπάνω είδη, διενεργώντας ποιοτικούς ελέγχους σε πρώτες ύλες, συνδετήρες, ξύλινα υλικά, ξύλινες συσκευασίες, ξύλινες κατασκευές εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου ή προϊόντα επίπλων.

Το IWFWP σχεδιάζει και υλοποιεί ερευνητικά, αναπτυξιακά, συγχρηματοδοτούμενα ή εκπαιδευτικά προγράμματα στις παραπάνω επιστήμες, διοργανώνει ακαδημαϊκά συνέδρια, υποστηρίζει μεταπτυχιακά προγράμματα και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές έρευνες και νέους επιστήμονες, συνεργάζεται με παρόμοια ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς και κοινωνικούς φορείς, εκπονεί μελέτες, παράγει εκπαιδευτικό υλικό, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις προβολής του έργου της, οργανώνει (σχεδιάζει, προετοιμάζει και εκτελεί) εκθέσεις, συνέδρια και ειδικές εκδηλώσεις, σχεδιάζει και επιμελείται εκδόσεις, παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους και γενικά αναλαμβάνει δραστηριότητες που συνάδουν με την αποστολή του.
Image
Image
Image
Image