Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου

Το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου είναι ένα κρατικό πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 1808. Παρέχει εκπαίδευση σε επιστήμες και μαθηματικά, τεχνολογία και μηχανικές επιστήμες, ιατρικές επιστήμες, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και αποτελείται από 31 σχολές, 11 ερευνητικά ιδρύματα και 13 πανεπιστημιακά κέντρα. Με 100.000 φοιτητές και 8.000 υπαλλήλους (5.000 ερευνητικό & διδακτικό προσωπικό) που προσφέρει περισσότερα από 350 προγράμματα σπουδών, είναι μια ακαδημαϊκή κοινότητα που είναι καλά τοποθετημένη στον επιστημονικό κόσμο.

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε ανώτερη εκπαίδευση και εξαιρετικές γνώσεις στους μαθητές, όχι μόνο όσον αφορά την πνευματική τους ανάπτυξη αλλά και όσον αφορά τις ανθρώπινες ιδιότητες και τις ηθικές τους αξίες. Μετακινώντας τα όρια της γνώσης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προάγωντας το πνευματικό περιβάλλον και τιμώντας τις αληθινές αξίες, το σεβασμό και την αποδοχή των διαφορών των ανθρώπων. Η Σχολή Δασολογίας του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου είναι το υψηλότερο επιστημονικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους τομείς της Δασοπονίας, της Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ξύλου, της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και της Οικολογικής Μηχανικής στη Σερβία, με παράδοση 100 ετών. Βασικός στόχος του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου – Σχολή Δασολογίας είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς τομείς, και ταυτόχρονα η διατήρηση των παραδοσιακών αξιών. Εκτός από τη διατήρηση των αξιών που βασίζονται σε εθνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά που εμπλουτίζουν το ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό πεδίο, στόχος της μεταρρύθμισης του επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου στη Σχολή είναι επίσης η προστασία της φυσικής κληρονομιάς, η αειφόρος αξιοποίηση των φυσικών πόρων σε οικολογικούς λόγους και γενικότερα προστασία του περιβάλλοντος με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών.
Anaptyxiako Kentro Thessalias logo
Anaptyxiako Kentro Thessalias logo
Image
Image
Image
Image