Proiectul HOPE este inovator prin faptul că propune o metodologie și principii de proiectare pentru a încorpora o abordare a economiei sustenabile (ES) la un nivel instituțional formalizat, luând în considerare utilizarea minimă a resurselor și materialelor precum și opțiunea de a le exploata în continuare prin reciclare.
Ideea centrală a acestui proiect este de a adăuga noi abilități unui număr de profesioniști (ingineri, tehnicieni etc.) din sectorul construcțiilor, oferindu-le cunoștințe despre cele mai recente tehnologii și metode disponibile și deplasarea competențelor către o abordare nouă și durabilă în ceea ce privește construcția clădirii (de la proiectare până la implementare).
În primul rând, centrul de cercetare-cunoștințe este menit să identifice și să clasifice articolele de cercetare asociate, studiile de caz și colecția bibliotecii electronice, cu toate arhivele necesare în ceea ce privește subiectul specific. Acest centru conține elemente detaliate de cercetare aplicată în domeniul principiilor de proiectare a construcțiilor din lemn, economie circulară, dezvoltare durabilă și disponibilitatea materialelor specifice în diferite regiuni ale Europei.
Al doilea obiectiv urmărit va fi întocmirea a două fișe de post specifice (pentru Ingineri și pentru Tehnicieni/Maiștri/Constructori) cu scopul reorientarii acestora către practici și aplicații noi pentru case modulare. Al treilea rezultat al acestui proiect va fi un ghid tehnic practic și detaliat pentru construirea unei mici unități de construcție. Acesta este de așteptat să fie un îndrumar despre cum să urmați pașii specifici pentru finalizarea unei unități modulare. Se anticipează că acesta va acoperi o serie de necesități diferite, rezultatul fiind o soluție constructivă ajustabilă și versatilă în contextul dimensiunii și tipului de utilizare, care va duce în cele din urmă la o implementare ingenioasă.
Nu în ultimul rând, vor fi dezvoltate două cursuri online deschise (COD) pentru formare mixtă în domeniul constructiilor sustenabile. Unul pentru ingineri care vor fi specializați în abordarea durabilă și utilizarea inteligentă a materialelor pentru proiectarea unei case modulare și unul pentru tehnicieni/lucrători care vor fi specializați în tehnici și metode pentru construcții sustenabile modulare. Aceste cursuri online vor fi concepute pentru a ajuta cursanții să capete experiență online în mod cert și benefic. Acestea vor fi interactive si vor include parcurgerea materialelor didactice, vizionarea videoclipurilor și realizarea de activități. Acest proiect este de așteptat să se fie în conformitate cu cerințele organismelor publice, universităților și ale societaților în ceea ce privește rezultatele procesului de învățare, tinând  cont de limbajul comun de afaceri și academic si de planificarea economiei sustenabile pe termen scurt și lung,.