Institute of Wood, Furniture and Wooden Packaging - IWFWP

Institutul de Lemn, Mobilier și Ambalaje din Lemn funcționează sub umbrela Universității din Thessalia. Înființată în aprilie 2021, oferă cunoștințe cuprinzătoare și soluții inovatoare pentru industria mobilei și a prelucrării lemnului. Misiunea IWFWP este de a promova cercetarea și inovarea în știința și tehnologia lemnului și de a pregăti studii sau de a furniza servicii în numele unor terți.

Domeniile de activitate ale IWFWP vizează în principal: controlul calității materiilor prime și produselor din lemn, controlul calității mobilierului și structurilor din lemn, cerințele și caracteristicile de calitate ale ambalajelor din lemn, efectuarea controalelor de calitate asupra structurilor din lemn de interior sau exterior, controlul calității și evaluarea adecvării produselor din biomasă (brichete, peleți, cărbune etc.), controlul și certificarea specificațiilor produselor din lemn masiv, produselor sudate compozite (CE, EN 338, EN 14081 etc.), mobilier și ambalaje din lemn, întocmirea de studii și opinii de specialitate asupra obiectelor legate de lemn ca material, produse compozite sudate, mobilier și structuri din lemn, efectuarea de încercări distructive și nedistructive în laborator sau în teren, studiul producției de mobilier în toate etapele sale; producția de prototipuri de mobilier, studiile de aplicare a produselor din lemn și a construcțiilor din lemn în diverse utilizări și consultantă tehnica privind aplicarea și condițiile corespunzătoare de utilizare; studii de protecție, întreținere și restaurare a construcțiilor și mobilierului din lemn care au suferit avarii, dezvoltarea de noi produse inovatoare din lemn, mobilier și ambalaje din lemn; furnizarea de servicii de consultanță raportat la articolele de mai sus, efectuarea de controale de calitate asupra materiilor prime, elementelor de fixare, materialelor lemnoase, ambalajelor din lemn, construcțiilor din lemn de interior sau exterior, sau produselor de mobilier.

IWFWP planifică și implementează programe de cercetare, dezvoltare, cofinanțate sau educaționale în științele de mai sus, organizează conferințe academice, susține programe postuniversitare și studenți postuniversitari, cercetări de doctorat și post-doctorat și tineri oameni de știință, cooperează cu instituții similare din Grecia și din străînătate, Administrația Locală, organizații și organe sociale, întocmește studii, produce material educațional, planifică și implementează acțiuni pentru promovarea activității sale, organizează (planifică, pregătește și execută) expoziții, conferințe și evenimente speciale, planifică și editează publicații, prestează servicii către terți. și, în general, întreprinde activități care sunt în concordanță cu misiunea sa.
Image
Image
Image
Image