Inovativnost HOPE projekta leži u tome što predlaže metodologiju i principe dizajna za uključivanje pristupa održive ekonomije na formalizovanom, institucionalnom nivou, uzimajući u obzir minimalnu upotrebu resursa i materijala, kao i opciju da se oni iznova koriste nakon završetka prethodne upotrebe.
Osnovna ideja ovog projekta je da veliki broj građevinskih profesionalaca (inženjera, tehničara itd.) stekne nove veštine, pružajući im znanja o najnovijim dostupnim tehnologijama i metodama i pomerajući njihove kompetencije ka novom i održivom pristupu u pogledu konstrukcija zgrade (od projektovanja do realizacije).
Pre svega, očekuje se da istraživačko – naučni hab prepoznaje i kategorizuje povezane istraživačke članke, studije slučaja, na taj način praveći elektronsku biblioteku koja sadrži neophodne izvore vezane za određenu temu. Ona će sadržati detalje primenjenih istraživanja u oblasti projektovanja drvenih konstrukcija, cirkularne ekonomije, održivog razvoja i dostupnosti materijala u različitim regionima Evrope.
Takođe, biće kreirana dva različita poslovna profila (za inženjere, i za tehničare/prerađivače/konstruktore) sa ciljem da se njihova orijentacija pomeri na nove prakse i primeni na modularne kuće. Treći rezultat ovog projekta biće praktičan i detaljan tehnički vodič za izgradnju malih građevinskih jedinica. Očekuje se da će on dati jasne smernice o tome kako pratiti određene korake ka završetku modularne jedinice. Predviđeno je da se kroz prilagodljivo i svestrano rešenje po pitanju veličine i načina upotrebe pokrije niz različitih potreba, koje što će konačno dovesti i do brže implementacije.
Na kraju, ali ne i najmanje važno, biće razvijena dva velika otvorena onlajn kursa za kombinovanu obuku u oblasti održivog dizajna. Jedan za inženjere koji će biti specijalizovani za održivi pristup i pametno korišćenje materijala za projektovanje modularnih kuća, i jedan za tehničare/radnike koji će biti specijalizovani za tehnike i metode za održive, modularne konstrukcije. Ovi onlajn kursevi će biti dizajnirani tako da pomognu učenicima da stvore bezbedno i pozitivno onlajn iskustvo. Oni će biti interaktivni i sadržaće učenje iz pisanih izvora, sa video zapisa i izvršavanje aktivnosti i zadataka. Očekuje se da će ovaj projekat odgovarati javnim organima, kompanijama i očekivanjima univerziteta u pogledu ishoda procesa učenja, s obzirom na kratkoročno i dugoročno održivo planiranje, zajednički poslovni i akademski jezik.