HOPE PROJECT / Newsletter 01

HOPE PROJEKAT / Newsletter 01

HOPE - projekat posvećen istraživanju i dizajniranju montažnih, održivih domova za ljude u nevolji

U okviru evropskog projekta HOPE, pristup održivoj ekonomiji je formalizovan i institucionalizovan na formalnom nivou, obezbeđivanjem metodologije i principa dizajna. Važan aspekt ovog projekta predstavlja korišćenje što je moguće manje resursa i materijala, kao i njihova ponovna upotreba. 

 

U godinama pred nama ćemo istražiti najbolje opcije za izgradnju krova nad glavom za one kojima je to potrebno, i učiniti ih jednostavnim i montažnim, a samim tim i upotrebljivim za nekoga ko prolazi kroz teškoće. Naš cilj je da prenesmo znanje na buduće generaciju inženjera i tehničara kako bismo ih podstakli da u budućnosti dizajniraju održive, montažne i sigurne kuće.

 

Devet partnera iz pet evropskih gradova sastalo se kako bi radilo zakoračilo ka boljoj, održivijoj budućnosti! 

Nakon našeg prvog susreta u sunčanoj Grčkoj sredinom juna, HOPE partneri su se ponovo sastali ovog puta u Beogradu.

HOPE projekat je bio u fokusu svih naših napora tokom prethodnih meseci. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu i Mikser Udruženje su organizovali drugi po redu radni sastanak 29. i 30. Novembra 2022. 

U sklopu prvog dana našeg sastanka, diskutovali smo o ranijim naporima i završenim zadacima, ali i budućim koracima i projektnim aktivnostima. 

Kao predah od radne atmosfere, priredili smo i dve prezentacije izuzetnih studija slučaja relevantnih za temu projekta u našoj zemlji. Prvi je izlagao Jovan Kujundžić, arhitekta, osnivač i generalni direktor LKV centra, kompanije specijalizovane za projektovanje, proizvodnju I montažu drvenih konstrukcija. Zatim je Tatjana Startimirović predstavila Integra aktivnu kuću, prvu srpsku eko-odgovornu, samoodrživu, montažnu kuću. Drugi dan sastanka smo iskoristili da zaključimo sve dogovorene teze, a zatim da obiđemo laboratorije i arboretum Šumarskog fakulteta, dok smo popodne posvetli razgledanju znamenitosti i simbola Beograda.

 

Zahvaljujemo se svim partnerima na uspešnom i produktivnom susretu i sa nestrpljenjem isčekujemo naš sledeći sastanak!

LKV Centar je beogradsko preduzeće specijalizovano za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija. Sistem dizajna drveta kreiran je pomoću lakih krovnih pričvršćivača. Sistem koristi visoko kontrolisanu i zaštićenu tehnologiju za izgradnju drvenih krovnih konstrukcija na industrijalizovan način. Zasnovan je na korišćenju jedinstvenog sredstva za povezivanje - metalnog LKV-C konektora. Pored toga, LKV centar projektuje i izvodi lepljene lamelirane drvene konstrukcije, dok odgovarajući program nudi modularni sistem stanovanja. LKV Centar se zalaže za usmeravanje na program nove gradnje, sa tim ciljem Arhitektonski fakultet u Beogradu razvio je i realizovao program drvenih kosih krovova i montažnih krovnih konstrukcija koje se industrijski proizvode.

Sa INTEGRom dobijate inventivnu, zelenu i energetski efikasnu modularnu kuću napravljenu od prirodnih materijala. Dizajnirana je u Srbiji, tako da odgovara svim terenima i bilo kom okruženju, a može se postaviti za samo 2 nedelje. INTEGRA Active Houses su pristupačne kuće sa niskim troškovima koji se same isplate za 20 godina. Istovremeno, to je pristupačno rešenje sa malom količinom ugljenika koje omogućava pojedincima, porodicama i zajednicama da aktivno učestvuju u procesu prilagođavanja klimatskim promenama. Projekat ima za cilj da integriše savremena rešenja za obezbeđivanje stanbenih objekata za različite grupe korisnika i može se koristiti kao stambeni ili turistički objekat.

Co-founded by Erasmus+ Programme.

This e-mail has been sent to [[EMAIL_TO]], click here to unsubscribe.

RS