Intelektualni rezultat (IO2)

Obrazovni profili za nove stručnjake u oblasti projektovanja modularnih kuća (JP)
Trajanje: 6 meseci. Počinje od: M7. Završava se: M14
U ovom rezultatu (IO2) biće kreirana dva različita obrazovna profila (JP), jedan za inženjere i jedan za tehničare / poslovođe. JP će se sastojati od dve različite aktivnosti. a) Studija analize. Studija analize će biti sprovedena i odnosiće se na oblast projektovanja modularnih kuća u partnerskim zemljama. b) Analiza potreba za obukom. Svrha je evidentiranje potreba za obukama (tematske oblasti obuke, potrebe za učenjem, trendovi na tržištu, učešće u programima obuka u prošlosti i sl.) u oblasti projektovanja modularnih kuća. Ovo snimanje će pomoći u definisanju modula obuke za koje će se izraditi materijal za obuku i činiće okosnicu ponuđene sertifikovane obuke (ECVET) u okviru ovog projekta. Očekuje se da će ovaj proces dovesti do međusobnog povezivanja ponuđenog stručnog osposobljavanja sa potrebama tržišta rada jer će i predmet i tematske celine JP biti filtrirane od strane profesionalaca sektora i njihovih stručnih tela i udruženja.