Anaptyxiako Kentro Thessalias (AKETH)

Osnovana 2004. godine u Trikali, u Grčkoj, AKETH-DCT (Razvojni centar Tesalije) je neprofitna organizacija, akreditovana od strane Grčke nacionalne organizacije za sertifikaciju kvalifikacija i profesionalnog usmeravanja, koja funkcioniše kao kontinuirani stručni obrazovni (VET) centar i pružalac usluga obuke. 

Misija organizacije je usklađena sa evropskim strateškim okvirom za borbu protiv rastućeg nivoa nezaposlenosti – posebno među mladima, pružanjem sertifikovanih mogućnosti za obrazovanje i obuku, savetovanje i lični razvoj kako bi se doprinelo poboljšanju njihovog života.

AKETH-DCT ima široko iskustvo u oblasti obrazovanja u EU i nacionalnim programima. AKETH-DCT je izgradio sjajnu agendu zasnovanu na nekoliko tema kao što su: politike obuke i priznavanja, razvoj ICT, obrazovanje odraslih, školska partnerstva, održivi razvoj, energija, životna sredina i tako dalje.

Članovi osoblja EU odeljenja AKETH-a imaju visok obrazovni i akademski profil i bili su uključeni u mnoge društvene i naučne analize, što je istaknuto u njihovim biografijama i naučno-istraživačkom iskustvu.
Anaptyxiako Kentro Thessalias logo
Anaptyxiako Kentro Thessalias
Anaptyxiako Kentro Thessalias
Anaptyxiako Kentro Thessalias