Mikser

Mikser je multidisciplinarna kulturna platforma koja ima za cilj da afirmiše savremenu kulturnu produkciju Balkana. Jačanjem društvenih vrednosti u savremenoj urbanoj kulturi, Mikser se zalaže za proaktivno uključivanje kreativnih disciplina u građansko društvo. 

Organizacija okuplja kreativne profesionalce iz čitavog regiona i omogućava dijalog i razmenu između savremenih globalnih i regionalnih društvenih praksi. Mikser neguje mlade talente iz različitih oblasti kreativnosti, kroz svoju jedinstvenu platformu - MIKSER FESTIVAL, posvećenu unapređenju razmene između dizajnera, arhitekata, umetnika, nezavisnih organizacija, javnih institucija, kompanija, medija i lokalne zajednice. U okviru MIKSER HOUSE-a, kulturnih centara u Beogradu i Sarajevu, MIKSER je organizovao kulturne događaje, takmičenja, izložbe, radionice, konferencije i predavanja, dostupna svima. MIKSER je nezavisna kulturna inicijativa sa brojnim strateškim partnerstvima na lokalnom i međunarodnom nivou.
Anaptyxiako Kentro Thessalias logo
Image
Image
Image
Image