Mollet del Vallès

Gradsko veće Mollet del Vallès je lokalna javna uprava koja se nalazi na severoistoku Španije, u autonomnoj zajednici Katalonija, u kojoj radi 350 državnih službenika i pruža javne usluge populaciji od skoro 52.000 stanovnika.

Opštinski delokrug rada obuhvata nekoliko oblasti stručnosti, ali oblast posvećena socijalnim uslugama koje pokušavaju da podrže ljude kojima je potrebna pomoć u riziku od siromaštva postala je aktuelni noseći stub lokalne politike Mollet del Vallèsa.

Gradske politike, planovi i projekti za borbu protiv siromaštva oslanjaju se na solidne ekonomske investicije, tako da je Gradsko veće Mollet del Vallèsa jedan od 25 gradova u Španiji koji dostižu „nivo izvrsnosti“ u društvenim investicijama. Grad je 2019. godine postao jedna od 28 opština u Španiji sa više od 20.000 stanovnika sa najvećim ulaganjem u socijalne usluge sa 117,89 evra po stanovniku, što predstavlja 11,1% ukupnog budžeta.

Kao opština sa više od 50.000 stanovnika, formirana je Opštinska komisija Civilne zaštite. Ova komisija odobrava opštinske planove civilne zaštite i bavi se pitanjima civilne zaštite. Savet radi rame uz rame sa Operativnim koordinacionim centrom Katalonije (CECAT) pokušavajući da se izbori sa raznim vanrednim situacijama. Ovaj centar je centralno koordinaciono i informativno telo za civilnu zaštitu u Kataloniji.

Tokom poslednje decenije, Savet je učestvovao na mnogim evropskim skupovima kao alat za promociju inovacija i deljenje znanja između gradova ka održivijim gradovima za život. Pored toga, grad je nekoliko puta nagrađivan od strane Komisije EU, među kojima su vredne pažnje European Green Leaf Award i the EU Health Award.
Image
Mollet del Vallès
Mollet del Vallès
Mollet del Vallès