Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ)

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ) ιδρύθηκε το 2004 στα Τρίκαλα, Ελλάδα. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, διαπιστευμένος από τον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο οποίος λειτουργεί ως κέντρο/πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET).

Η αποστολή του οργανισμού ευθυγραμμίζεται με το στρατηγικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την καταπολέμηση των αυξανόμενων επιπέδων ανεργίας –ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, με την παροχή πιστοποιημένων ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτικής και προσωπικής ανάπτυξης προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής τους.

Το ΑΚΕΘ έχει μεγάλη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, τόσο στα Προγράμματα της Ε.Ε. όσο και στα Εθνικά Προγράμματα, ειδικά στην υλοποίηση της ΕΕ, το ΑΚΕΘ έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ατζέντα σε διάφορα θέματα όπως: πολιτικές κατάρτισης και αναγνώρισης, ανάπτυξη ΤΠΕ, εκπαίδευση ενηλίκων, συμπράξεις σχολείων, βιώσιμη ανάπτυξη, ενέργεια, περιβάλλον κ.λπ.

Τα μέλη του προσωπικού του τμήματος Ε.Ε. του ΑΚΕΘ έχουν υψηλό μορφωτικό και ακαδημαϊκό προφίλ και έχουν συμμετάσχει σε πολλές κοινωνικές και επιστημονικές αναλύσεις κάτι που τονίζεται στα βιογραφικά τους και την επιστημονική/ερευνητική εμπειρία τους.
Anaptyxiako Kentro Thessalias logo
Anaptyxiako Kentro Thessalias
Anaptyxiako Kentro Thessalias
Anaptyxiako Kentro Thessalias