Πνευματικό αποτέλεσμα (IO4)

Καινοτόμα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ) στον τομέα του σχεδιασμού αρθρωτών κατοικιών. 
Διάρκεια: 14 μήνες. Έναρξη: Μ11. Λήξη: Μ24

Τα Καινοτόμα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) θα αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας λογισμικό ανοιχτού κώδικα και εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα από τα προηγούμενα τρία Πνευματικά αποτελέσματα. Τα MOOC και συνεπώς η εκπαίδευση που αναπτύχθηκε θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες των συνεργατών (Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Σερβικά, Ρουμανικά). Θα αναπτυχθούν δύο διαφορετικά MOOC. Ένα για μηχανικούς που θα ειδικεύονται στη Βιώσιμη προσέγγιση και έξυπνη χρήση υλικών για το σχεδιασμό ενός αρθρωτού σπιτιού και ένα για τεχνικούς/εργάτες που θα ειδικεύονται σε τεχνικές και μεθόδους για βήματα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης αρθρωτών βιώσιμων κατασκευών για τεχνικούς-κατασκευαστές. Αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) θα σχεδιαστούν για να βοηθήσουν τους μαθητές να δημιουργήσουν μια ασφαλή και θετική διαδικτυακή εμπειρία. Θα το καταφέρουν διαβάζοντας, παρακολουθώντας βίντεο και κάνοντας δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων θα είναι διαδραστικό και ελκυστικό, θα αποτελείται κυρίως από οπτικοακουστικό υλικό και οι εκπαιδευόμενοι και των δύο προφίλ θα μάθουν χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα, προβλήματα και δραστηριότητες παιχνιδιού ρόλων. Τα μαθήματα θα αποτελούνται από τις μαθησιακές ενότητες που θα καθοριστούν από την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών που θα πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη των δύο προφίλ εργασίας.